Hemleveranser med el och muskler

Premo bygger på den i grunden hållbara idén att vi levererar paket i samband med morgontidningen i hela Storstockholm – och på så sätt undviker onödiga transporter. Från hösten 2023 är tidningsbudens samtliga leveranser dessutom emissionsfria och sker med elfordon, cykel och till fots. 

Klimatförändringarna är vår tids största utmaning och en hög prioritering för Stockholm, en av de ledande miljonstäderna i Europa. Stadens mål är att ha en utsläppsfri innerstad till 2030 och vara helt fossilfri till 2040. Vi vill vara en pådrivande kraft i omställningen till ett hållbart Stockholm och en transportbransch utan utsläpp.

Därför sätter vi ambitiösa mål. Läs mer på Premos hållbarhetssida.

Mot 100% emissionsfria leveranser

Från hösten 2023 är samtliga last mile-leveranser med Premos tidningsbud helt utsläppsfria och sker med elfordon, cykel och till fots. Det är vi ensamma om.

Vi nöjer oss inte med det! Nästa steg är first- och mid-mile, transporterna från tryckeriet och e-handelsförtetagens distributionscentraler till våra 30 filialer. Målet är att alla transporter ska vara emissionsfria under 2025.

Vårt arbete med att utveckla nya hållbara tjänster tar aldrig slut. Premo ska bli emissionsfritt i hela distributionskedjan och erbjuda tjänster som varken påverkar miljön, klimatet och luftkvaliteten negativt.

Tillsammans gör vi Östersjön friskare!

6,8 miljoner kronor. Så mycket har Premos och Apoteas initiativ Miljönen redan samlat in till musselodlingar i Östersjön. Nu satsar vi mot fler miljoner när nya e-handlare ansluter. För varje Apotea paket som idag levereras av Premo går en krona till musselodlingar. 

Musselodlingarna fungerar som reningsverk. Musslorna livnär sig på alger, vilket minskar både algblomning och döda bottnar. Musslorna kan sedan användas till både djurfoder och gödsel och skapar ett cirkulärt flöde. 

Ett initiativ som alla vinner på 

Vi vet att förändringar får störst effekt och vinning om vi gör det tillsammans med andra. Premo och Apotea har grundat Miljönen för att aktivt bidra till ett friskare Östersjön. Vi välkomnar fler kunder och partners att ansluta sig till vårt gemensamma initiativ. 

Läs mer om odlingen och vårt samarbete hos Apotea. Vill du som e-handlare också göra ett samarbete med oss?Kontakta marknad@premo.se

Premos omställningsresa till emissionsfria hemleveranser

2018 drevs våra 800 distributionsfordon av bensin och diesel. I dag sker alla våra hemleveranser antingen med elfordon, cykel eller till fots.

Sedan 2019 är Premo också en del av Early Birds distributionsnätverk som täcker hela Sverige.

I början av 2020 togs första steget i vår miljöomvandling av fordonsparken. Vi ville satsa på el till 100 procent. Våra första elfordon, Paxster, köptes in och ett år senare var det dags för de första elbilarna.

I dag är alla våra drygt 500 fordon emissionsfria. De flesta av dem är elcyklar och Paxsters. Alla fordon utgår från någon av våra 30 filialer i Storstockholm och levererar den så kallade Last Mile – från filial till postlåda.

2020 togs flera andra viktiga steg i vårt miljö- och klimatarbete. Tillsammans med Apotea startade vi Miljönen, ett miljöinitiativ för ett friskare Östersjön. Hittills har Miljönen gett 6,8 miljoner kronor till en stor musselodling i Norstensfjärden som drivs av Ecopelag.

2020 gick Premo också med i Miljö- och klimatpakten i Stockholm. Pakten är ett samarbete mellan 350 företag och Stockholms stad för en klimatsmart stad med fokus på hållbar användning av energi och transporter, ren luft och rent vatten.

2023 blev alla våra Last mile-transporter helt emissionsfria. Nu siktar vi på nästa steg, First Mile, transporterna från tryckeriet och e-handelsföretagens distributionscentraler.

2024 påbörjas detta och målet är att våra samtliga transporter i Storstockholm är emissionsfria 2025.

Första jobbet i Sverige

I vårt hållbarhetsarbete tar vi också ett stort ansvar som arbetsgivare. För många av våra tidningsbud är arbetet på Premo det första jobbet i Sverige. 

Det ger ett socialt värde både för medarbetaren, oss och samhället.